Seleccionar página

El candidat socialista Juli Fernández va fer dimecres 15 de març un taller participatiu amb les entitats culturals i educatives de Palafrugell. En una sala d’actes del Teatre Municipal plena, els assistents van fer diverses aportacions que ajudaran a confeccionar el programa electoral de cares a les properes eleccions.

A continuació exposem breument les propostes:

Millorar els recursos humans i materials de l’àrea de cultura.

-Cal separar la cultura popular i creativa de la cultura espectacle.

-Fer més cultura al carrer, i buscar la participació dels diferents artistes locals.

-Disposar d’un espai permanent d’exposicions per artistes locals.

-Fer una programació cultural coordinada dels diferents recursos culturals, museus, fundacions, etc.

-Potenciar les festes de primavera, la festa major i les festes dels barris.

Potenciar el consell municipal de cultura com a òrgan de participació.

-Fer actuacions culturals en relació al vincle suro-havaneres.

Dinamització del teatre local i amateur.

Ampliar l’oferta en les escoles bressol en relació P2.

-Mantenir les inversions a les escoles i centres de secundària.

-Sol·licitar nous cicles formatius vinculats a esports, disseny gràfic, construcció i obra civil, paisatge i territori.

-Posar en marxa una escola de segones oportunitats, per donar solució a l’abandonament escolar i a l’aprenentatge de nous oficis. La seu es podria ubicar a l’antic escorxador.

-Crear un hotel-restaurant escola que es podria ubicar a l’antic hospital.

-Fer una aposta per una vila-ciutat de la cultura i la diversitat també com a elements de promoció social i econòmica.

-Fer una aposta per la cultura i l’educació com a factors determinants del desenvolupament humà local i com a eines de lluita per la igualtat d’oportunitats, per la inclusió i la cohesió social. Millorar els recursos per la gestió de la diversitat a les escoles.

-La creació del servei municipal de música, per la formació bàsica i per conservatori.

Palafrugell, 16 de març de 2023.

Juli Fernández, candidat a l’alcaldia de Palafrugell.