Seleccionar página

 Juli Fernández presenta el dissabte 15 d’abril a les 19 hores al Museu del Suro de Palafrugell el seu libre, amb el titol «Nous reptes per a les ciutats sostenibles. Una nova governança al servei de la ciutadania. Una aproximació a la realitat socioeconomica de Palafrugell. Conèixer la realitat per afrontar el futur».

A la primera part del Ilibre es fa una reflexió sobre determinats elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar i planificar ciutats sostenibles, en termes de desenvolupament humà sostenible al segle XXI, i per això es fan algunes consideracions que són d’aplicació a viles o ciutats com Palafrugell.

A la segona part, es donen algunes eines per la revisió i adequació dels models de ciutat, que han de ser més sostenibles i humanes.

A la darrera part del Ilibre es fa una aproximació a la realitat socioeconòmica de Palafrugell.

Amb aquest nou libre, Juli Fernández fa la seva aportació des de la seva experiencia política i profesional com a economista, amb una visió realista i plena d’oportunitats per afrontar els reptes de Palafrugell.

Aquesta publicació se suma a aquestes anteriors del mateix autor:

  • «És l’hora de la gent», una proposta de socialisme reformador, a l’any 2014.
  • «Cal una democràcia més radical», a l’any 2015.
  • «Avantatge competitiva a l’empresa. Aprendre diferenciar-te de la competència», a l’any 2020.

Palafrugell, 13 d’abril de 2023.

Juli Fernández, candidat a l’alcaldia de Palafrugell.